• ไทย
 • อังกฤษ
เมนู

FlapGate คืออะไร

FlapGate คืออะไร

FlapGate คืออะไร
FlapGate คืออะไร

ขอบคุณรูปภาพจาก pngwing

FlapGate หรือ เครื่องกั้นทางเข้าออกอัตโนมัติ มีไว้เพื่อป้องกันและคัดกรองคนเข้าออกภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอาคาร ซึ่งวัสดุแข็งแรงคงทน ใช้งานได้นาน ผลิตจากสแตนเลส 304 ซึ่งมีความทนทานและป้องกันการเกิดสนิมได้ นอกจากนั้นยังมีเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันประตูหนีบบุคคล โดยเครื่องกั้นนี้ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Tripod, Full Height, Speed Gate และ Half Height Gate นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบไบโอเมทริกซ์ต่างๆได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบสแกนใบหน้า ระบบสแกนนิ้ว สแกนบัตรหรือคิวอาร์โค้ด ซึ่งสามารถปรับใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยรูปลักษณ์ของตัวแพคเกจที่ดูทันสมัยคนส่วนใหญ่เขาจะนำไปติดไว้ตรงทางเข้าออกภายในอาคารการ FlapGate ของเราสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าและมี Option เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกัน อย่างเช่นหากลูกค้าต้องการ FlapGate แบบปีกผีเสื้อ และต้องการให้เพิ่มฟังก์ชั่นหรือ Option โดยการใส่ตัวนับจำนวนคนเข้าออก แบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

         FlapGate สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นของแบตเตอรี่สำรองก็สามารถทำได้ โดยแบตเตอรี่สำรองหากมีไว้ก็จะสามารถสำรองไฟไว้ในยามฉุกเฉินอย่างเช่นไฟดับ ตัว FlapGate ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ มีระบบการแจ้งเตือน Alarm หากมีการเข้าออกแบบผิดวิธีหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าออกหากเดินเข้ามาใกล้ ก็จะทำการแจ้งเตือนในทุกๆครั้ง

          FlapGate สามารถทำเป็นวันเวย์หรือทูเวย์ก็ได้ วันเวทูเวคืออะไร วันเวย์ก็คือเข้า 1 ช่องทาง ช่องทางนั้นต้องเข้าได้เท่านั้นออกก็ต้องออกช่องทางที่ 2 เท่านั้น เป็นการเข้า 1 ออก 1 ช่องทางใครทางมัน ส่วนทูเวย์นั้น ช่องทางแรกสามารถเข้าหรือออกก็ได้ ตัวนี้คือขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมสามารถเซ็ตที่ตัวโปรแกรมได้มันเป็นฟังก์ชั่นการทำงานของ

          FlapGate จะมี Controller มีโปรแกรมโปรแกรมก็จะควบคุมในการทำงานหรือในการเซ็ตข้อมูลต่างๆกำหนดสิทธิ์ต่างๆให้บุคคลนั้นๆเข้าหรือออกได้ ในตอนนี้ช่วงโรคระบาดโควิค FlapGate นี้ก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ตัวลีดเดอร์ในการสั่งเกตเปิดหรือปิดจะเป็นตัวสแกนหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิในการเข้าภายในอาคารนั้นๆเพื่อช่วยคัดกรองบุคคล มันดีอย่างไรก็คือ 1 มันจะลดการสัมผัสเนื่องจากสแกนใบหน้าและสามารถวัดอุณหภูมิได้ไปในพร้อมๆกัน หากมีไข้เกินอุณหภูมิที่เรากำหนดไว้หรือตามอาคารนั้นๆกำหนดไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันและไม่สามารถเดินทางผ่าน FlapGate ได้อันนี้คือการทำงานที่ทำควบคู่ไปพร้อมๆกัน

FlapGate หรือ เครื่องกั้นทางเข้าออกอัตโนมัติ มีไว้เพื่อป้องกันและคัดกรองคนเข้าออกภายในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกอาคาร ซึ่งวัสดุแข็งแรงคงทน ใช้งานได้นาน ผลิตจากสแตนเลส 304 ซึ่งมีความทนทานและป้องกันการเกิดสนิมได้ นอกจากนั้นยังมีเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันประตูหนีบบุคคล โดยเครื่องกั้นนี้ สามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ Tripod, Full High, Speed Gate และ Half High Gate นอกจากนั้นยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบไบโอเมทริกซ์ต่างๆได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระบบสแกนใบหน้า ระบบสแกนนิ้ว สแกนบัตรหรือคิวอาร์โค้ด ซึ่งสามารถปรับใช้ตามความต้องการของลูกค้าได้ ด้วยรูปลักษณ์ของตัวแพคเกจที่ดูทันสมัยคนส่วนใหญ่เขาจะนำไปติดไว้ตรงทางเข้าออกภายในอาคารการ FlapGate ของเราสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้าและมี Option เพิ่มเติมได้ตามความต้องการของลูกค้าเช่นเดียวกัน อย่างเช่นหากลูกค้าต้องการ FlapGate แบบปีกผีเสื้อ และต้องการให้เพิ่มฟังก์ชั่นหรือ Option โดยการใส่ตัวนับจำนวนคนเข้าออก แบบนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

 

FlapGate สามารถเพิ่มฟังก์ชั่นของแบตเตอรี่สำรองก็สามารถทำได้ โดยแบตเตอรี่สำรองหากมีไว้ก็จะสามารถสำรองไฟไว้ในยามฉุกเฉินอย่างเช่นไฟดับ ตัว FlapGate ก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติ มีระบบการแจ้งเตือน Alarm หากมีการเข้าออกแบบผิดวิธีหรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าออกหากเดินเข้ามาใกล้ ก็จะทำการแจ้งเตือนในทุกๆครั้ง

 

FlapGate สามารถทำเป็นวันเวย์หรือทูเวย์ก็ได้ วันเวทูเวคืออะไร วันเวย์ก็คือเข้า 1 ช่องทาง ช่องทางนั้นต้องเข้าได้เท่านั้นออกก็ต้องออกช่องทางที่ 2 เท่านั้น เป็นการเข้า 1 ออก 1 ช่องทางใครทางมัน ส่วนทูเวย์นั้น ช่องทางแรกสามารถเข้าหรือออกก็ได้ ตัวนี้คือขึ้นอยู่กับตัวโปรแกรมสามารถเซ็ตที่ตัวโปรแกรมได้มันเป็นฟังก์ชั่นการทำงานของ

 

FlapGate จะมี Controller มีโปรแกรมโปรแกรมก็จะควบคุมในการทำงานหรือในการเซ็ตข้อมูลต่างๆกำหนดสิทธิ์ต่างๆให้บุคคลนั้นๆเข้าหรือออกได้ ในตอนนี้ช่วงโรคระบาดโควิค FlapGate นี้ก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างเพิ่มมากขึ้นโดยใช้ตัวลีดเดอร์ในการสั่งเกตเปิดหรือปิดจะเป็นตัวสแกนหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิในการเข้าภายในอาคารนั้นๆเพื่อช่วยคัดกรองบุคคล มันดีอย่างไรก็คือ 1 มันจะลดการสัมผัสเนื่องจากสแกนใบหน้าและสามารถวัดอุณหภูมิได้ไปในพร้อมๆกัน หากมีไข้เกินอุณหภูมิที่เรากำหนดไว้หรือตามอาคารนั้นๆกำหนดไว้ก็จะมีการแจ้งเตือนเช่นเดียวกันและไม่สามารถเดินทางผ่าน FlapGate ได้อันนี้คือการทำงานที่ทำควบคู่ไปพร้อมๆกัน

จากสินค้าข้างต้นนะคะ ปิ๊วยินดีออกแบบตามการใช้งานหรือตามความต้องการของลูกค้าได้ โดยที่ลูกค้าสามารถเลือกให้เหมาะสมกับองค์กรที่ท่านทำงานอยู่ได้นะคะ

ติดต่อมาได้เลยนะคะ ปิ๊วยินดีให้คำปรึกษาค่ะ
ระบบประตูอัตโนมัติ

PIW SUPAPORN

Sales Executive , DPTF

ประตูอัตโนมัติ or FlapGate I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over. I pushed the domino. As a result, it fell over.ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ฟ ประตูอัตโนมัติ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!

หากมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล, ต้องการยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่
02-739-4339 ต่อ 1700 หรือ dpo@toppan-edge.co.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และ ประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความปลอดภัยส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานบนเว็บไซต์
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้มันได้ตามปกติและเยี่ยมชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเรา

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เก็บข้อมูลสาธารณะ เพื่อการวิเคราะห์และรวบรวมสถิติการใช้เว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google Analytics

 • คุกกี้สำหรับการติดตาม

  คุกกี้นี้รวบรวมข้อมูลสาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตามและเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการผ่านทางคู่ค้าของ Google และไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ Google Tag Manager

บันทึก