• Thai
 • English
 • Thai
 • English

Digital Security ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอล ที่องค์กรควรมี

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Digital Security ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอล ที่องค์กรควรมี

ในยุคดิจิตอลนี้ องค์กรต่างๆ ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิตอล มาดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในองค์กรอย่างมากมาย โดยโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ SME ในด้านของ การส่งเสริมความมั่นคงขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นการบริหารองค์กร การส่งเสริมการตลาด หรือการติดต่อประสานงานกับลูกค้า ซึ่งในโลกดิจิตอลนี้ อาจจะเกิดภัยคุกคามต่างๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งย่อมส่งผลต่อความมั่นคงขององค์กรของเราอย่างแน่นอน

Digital Security ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอล เป็นทักษะหนึ่งจาก 8 ทักษะในโลกดิจิตอล ที่เราต้องตระหนัก รู้วิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงค่ะ เพราะในโลกดิจิตอลนั้น แฝงไปด้วยภัยอันตรายต่างๆมากมาย ที่อาจทำให้องค์กรของเราได้รับความเสียหายได้ ไม่ว่าจะเป็น การถูกแฮกบัญชี การถูกโจรกรรมข้อมูลสำคัญๆ การถูกขโมยรหัสผ่าน การถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การถูกโจรกรรมทรัพย์สิน หรือการติดไวรัส และการโจมตีเฟิร์มแวร์ ซึ่งล้วนแต่เป็นภัยร้ายต่อองค์กรของเราแทบทั้งสิ้นเลยล่ะค่ะ ซึ่งมีผลทำให้ธุรกิจล้ม และต้องปิดตัวลงในที่สุดได้เลยล่ะค่ะ Digital Security หรือ ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอลนี้ จะทำให้องค์กรของเรานั้นสามารถสร้างระบบความปลอดภัยที่เข้มแข็ง ในการป้องกันข้อมูลจากการโจรกรรม หรือการโจมตีจากเฟิร์มแวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ทำให้องค์กรของเรานั้นปลอดภัยจากภัยร้าย ในโลกไซเบอร์ได้ในที่สุด

 

ข้อดีของ Digital Security ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอล Digital Security เป็นระบบที่สร้างความปลอดภัยให้องค์กร จากอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในด้านของข้อมูลสำคัญๆในองค์กร โดยระบบปฏิบัติการ ที่เป็น Digital Security นั้นจะต้องมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันกับนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะการนำระบบ Cloud ซึ่งเป็นระบบที่สามารถรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีภายในองค์กร ได้อย่างเจาะลึกจนถึงระดับฮาร์ดแวร์เลยล่ะค่ะ โดยระบบ Digital Security ที่ดีนั้นจะต้องอาศัยปัจจัยที่สำคัญ ดังนี้

 • Personal องค์กรจะต้องมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถด้านใน Security สูงโดยต้องอยู่ภายใต้การรับรองของหน่วยงานสากล หรือ Certificate
 • Tools การเลือกใช้อุปกรณ์ดิจิตอล และซอฟแวร์ ที่ทันสมัยได้รับการยอมรับ แล้วว่าสามารถป้องกัน และมีความแม่นยำในการวิเคราะห์ภัยคุกคาม สามารถป้องกันการโจมตีเฟิร์มแวร์ ซึ่งเป็นภัยใหญ่ที่สุดในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรฐาน ISO 27001 ระบบปฎิบัติการนั้นจะต้องได้รับการยอมรับจาก มาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ที่รับรองมาตรฐาน สำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุด

 

Digital Security ระบบความปลอดภัยในโลกดิจิตอล หากองค์กรของเราเลือกใช้ระบบปฎิบัติที่ได้มาตรฐาน ซึ่งสามารถลดต้นทุนในการจัดหาเครื่องมือ หรือมีซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Security ก็จะสามารถลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยง และป้องกันองค์กรนั้นๆ จากภัยคุกคามต่างๆ ในโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารขององค์กรต่างๆ จะต้องตระหนักและรู้เท่าทัน ภัยร้ายนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว องค์กรของคุณก็จะต้องถูกทำลาย และเกิดความสูญเสียอย่างมากมายเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text]View a product[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][/vc_column][vc_column width=”1/3″][social_buttons align=”right”][/vc_column][vc_column][vc_empty_space height=”50px”][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=”stretch_row”][vc_column][vc_separator][vc_column_text]Others product[/vc_column_text][woodmart_products layout=”carousel” product_hover=”icons” slides_per_view=”4″ autoplay=”yes” wrap=”yes” taxonomies=”321″ img_size=”thumbnail”][/vc_column][/vc_row]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

If there is a complain about personal data information,

the data subject may withdraw the consent at any time.
Please contact Data Protection Officer.
(+66) 27394339 ext. 1700 or dpo@dptf.co.th

We use cookies to improve performance and good experience in using your website.
You can learn more details Privacy Policy

Privacy Preferences

We use cookies to improve performance and good experience in using your website.

All Allow
Manage Consent Preferences
 • Essential cookies
  Always Active

  Types of cookies are necessary for the operation of the website. so that you can use it normally and visit the website You cannot disable this cookie in our website system.

 • Analytics cookies

  This cookie collects public information. For the purpose of analyzing and collecting statistics on the use of this website only. Does not collect personal information of users. Google Analytics

 • Tracking cookies

  This cookie collects public information. For the purpose of tracking and offering customized products through Google partners and not collecting personal information of users. Google Tag Manager

Save